Randstad: verwerking afval onder één regime

UTRECHT, 28 APRIL. De provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gaan alle afvalstromen in de Randstad onder één regime brengen. Er komt een gezamenlijke planning van de stortcapaciteit, tarieven worden gelijkgetrokken en er komt een organisatie voor het sturen van de afvalstromen. Voorop staat preventie, hergebruik en verbranden. Het storten van afval wordt geminimaliseerd.

De gecombineerde commissie voor milieu van de vier provincies is gisteren akkoord gegaan met deze aanpak. Het dirigeren van de afvalstromen zal gebeuren in samenwerking met de aanbieders en verwerkers. In Noord- en Zuid-Holland gebeurt dat nu al, maar in Utrecht en Flevoland bestaat weinig of geen ervaring met sturing.

Volgens de Zuidhollandse milieugedeputeerde J. van der Vlist is sturing nodig, omdat nog te veel afval gestort wordt dat verbrand zou moeten worden. Op termijn moet er een landelijk beleid komen. “Een provincie als Limburg gaat nu nog door met het storten van huishoudelijk afval, terwijl de Randstad bedrijfsafval moet verbranden”, aldus Van der Vlist. “Provinciale zelfvoorziening heeft haar langste tijd gehad.” Op den duur is het denkbaar dat er een groot nutsbedrijf voor het afval komt, naar het voorbeeld van de Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP).

De samenwerking in de Randstad gaat gepaard met nieuwe prognoses inzake het stortafval. Tot nu toe gingen de vier provincies uit van een 'tegenwindscenario', waarbij in de Randstad tot 2014 ruim 90 miljoen ton gestort zou moeten worden. Preventie en hergebruik verlopen echter zo succesvol dat de benodigde stortcapaciteit wellicht tot de helft kan afnemen.

De harmonisatie van de tarieven is nodig om het zeulen met afval naar de goedkoopste stortplaats tegen te gaan. Voor de provincie Flevoland zal dat betekenen dat het tarief voor het huishoudelijk afval fors omhoog moet, maar de commissie heeft gisteren afgesproken dat die stijging over drie jaar wordt uitgesmeerd.

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en afvalverwerkers betuigden gisteren hun instemming met de nieuwe aanpak. N. Salm, die optrad namens de vier provinciale milieu-organisaties, sprak van een “ongelooflijke vooruitgang”.