Politie Tilburg spoort medicijnenzwendel op

TILBURG, 28 APRIL. De politie is in Tilburg en omgeving een zwendel met geneesmiddelen op het spoor gekomen. Een aantal personen heeft door vervalsing van recepten geprobeerd medicijnen te bemachtigen met de bedoeling deze (in het buitenland) te verhandelen. Vier mannen zijn aangehouden. Het betrof dure, vrij zeldzame middelen als Eprex, Zofran, Losec en Vepesid.

De zaak kwam aan het rollen toen een van de Tilburgse apothekers, die met vervalste recepten te maken kreeg, de zaak niet vertrouwde en contact opnam met de arts die het recept zou hebben uitgeschreven. Deze kon zich niet herinneren het middel te hebben voorgeschreven. Vanaf dat moment werden alle apothekers via de sneltelefoon op de hoogte gesteld van de verdenking dat er vervalste recepten in omloop waren.

Volgens apotheker P. Hofman, die als 'persapotheker' van de regio optreedt, waren de recepten nauwelijks te onderscheiden van andere recepten, “alleen waren hier en daar wat fouten gemaakt met de keuze van Engelse of Nederlandse namen”.

Op gestolen blanco papier van internisten van het Elisabeth Ziekenhuis werden de recepten uitgeschreven. De medicijnen waren bestemd voor ziekenfondsverzekerden uit Tilburg die een geldig inschrijvingsbewijs bezaten. De “jonge mannen met niet-Nederlandse namen” verkregen op die manier zonder problemen de medicijnen van de nietsvermoedende apotheker. Als de apotheker echter argwaan toonde, verdween de patiënt en werd een beroep gedaan op de 'anomieme' dienstapotheek.

Nadat ook in het Pharmaceutisch Weekblad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) gewaarschuwd werd tegen “de combinatie van jonge mannen, weinig voorkomende dure geneesmiddelen en recepten in onbekende handschriften”, werden verschillende aangiften gedaan.