Perscombinatie boekt opnieuw lagere winst

AMSTERDAM, 28 APRIL. De netto winst van de Perscombinatie, uitgeefster van onder meer de dagbladen de Volkskrant, Trouw en Het Parool, is vorig jaar voor opnieuw gedaald. In 1991 bedroeg de winst nog 18,2 miljoen gulden, in 1992 zakte het resultaat naar 16 miljoen en dit jaar is 15,4 miljoen gulden winst geboekt. De hoofddirectie mr. C. Smaling en drs. R. Blom geven geen prognose voor het lopende jaar.

Het bedrijfsresultaat daalde ruim 11 procent, de nettowinst 5 procent en de omzet bijna 2 procent tot tot 327 miljoen gulden. De omzetdaling is volgens de directie veroorzaakt door de aanhoudende neergang op de advertentiemarkt. De directie verwijst na de malaise in de bedrijfstak die de winst voor belasting zag halveren ten opzichte van topjaar 1989. Bij de Perscombinatie verminderde de advertentie-omzet met 8 procent tot 150 miljoen gulden. De inkomsten uit abonnementen en losse verkoop stegen 4 procent of 7 miljoen tot 168 miljoen gulden.

De Perscombinatie heeft een strop met de drukpersen. Dit jaar moest een extra afschrijving op de drukpersen ten laste van het resultaat worden gebracht. Dat gebeurde omdat de directie verwacht dat de economische levensduur minder is dan ten tijde van de installatie in 1988 werd gedacht.

De krantenuitgeverij hoopt dit jaar minder conjunctuurgevoelig te worden door een samengaan met boekenuitgever Meulenhoff in Den Bosch met 1850 werknemers en een omzet van 550 miljoen. De besprekingen zullen volgens de bekendmaking van donderdag, uitmonden in overneming van de aandelen Meulenhoff die de Amsterdamse uitgever nog niet in zijn bezit heeft. De Perscombinatie is al dertig jaar lang minderheidsaandeelhouder in Meulenhoff. De aankoop kan gefinancierd worden door een boekwinst op certificaten van concurrent Wegener van circa 80 miljoen gulden.