'Opleiding journalistiek en voorlichting apart'

DEN HAAG, 28 APRIL. De opleidingen in journalistiek en voorlichting aan de hogescholen moeten strenger worden gescheiden. Een gezamenlijke propaedeuse zoals in Zwolle en Tilburg wordt afgewezen. Ook moeten binnen de opleidingen niveauverschillen en variaties in studietempo worden aangebracht.

Dit is de conclusie van de visitatiecommissie journalistiek en voorlichting. Voorzitter van de commissie was de Leidse hoogleraar geschiedenis J. Bank. Andere leden waren onder anderen de journalisten L. van Bladel, M. de Bok en A. Scherphuis. Onderzocht werden de scholen voor journalistiek in Utrecht, Zwolle, Tilburg en Amersfoort, met in totaal zo'n 3.000 studenten.

“De aangewezen weg” voor de opleiding voorlichting is volgens de commissie samenwerking met de communicatievarianten in het HEAO. De commissie noemt het zorgwekkende dat Havo-leerlingen meer moeite met de studie hebben dan VWO'ers. Maar ze is ook van mening dat getalenteerde studenten het onderwijs te weinig als uitdaging beschouwen. De commissie meent dat de opleiding mogelijkheden moet bieden voor snellere studietempo's en ook verschillende niveaus moet aanbieden. Voor sommige studenten zou verlenging van de studie in overweging moeten worden genomen.

De visitatiecommissie beveelt de opleidingen aan de samenwerking met universiteiten te versterken, om aan de vraag naar meer specialistische journalisten te kunnen voldoen. De commissie noemt de samenwerking “een van de grootste uitdagingen in de komende jaren”.

In verband met de situatie op de arbeidsmarkt beveelt de commissie aan om meer aandacht te geven aan het free-lance werken. Uit arbeidsmarktonderzoek door de scholen blijkt dat de laatste jaren een meerderheid van de afgestudeerden die gaat werken, werk vindt in de beroepssector, veelal als free-lancer. Overigens gaan ook veel afgestudeerden doorstuderen aan een universiteit.

De taalvaardigheid van afgestudeerden van de scholen voor journalistiek is “degelijk maar saai”. Er wordt te weinig onderwijs in creatief taalgebruik gegeven. Ook de beheersing van vreemde talen laat te wensen over. In het algemeen is het eindniveau van de opleiding “behoorlijk” en “aanvaardbaar”. Over de aankomende studenten journalistiek velt de commissie een hard oordeel: hun taalbeheersing is onder de maat, hun studiehouding is te passief en hun nieuwsgerichtheid en kennis van de media is gebrekkig.