Nusse-rekening bij Kas-Ass geblokkeerd

AMSTERDAM, 28 APRIL. De zwart geld-rekeningen die het failliete effectenkantoor Nusse Brink aanhield bij de Kas-Assciatie (Kas-Ass), de bank van de beurs, zijn geblokkeerd door de curator. De directie van de Kas Ass overweegt een aantal van de rekeningen, waaronder die van een Volendamse drugshandelaar, op te heffen wanneer het faillissement van Nusse Brink is afgewikkeld.

Dat heeft directiesecretaris mr. M.B. van Moll vanmorgen desgevraagd meegedeeld na afloop van een toelichting op de jaarcijfers van de Kas-Ass, die begin maart werden gepubliceerd. De directie van de Kas Ass beschouwt de Volendamse drugshandelaar en een geheimzinnige maatschappij op het Kanaaleiland Jersey, Seacat genaamd, als “ongewenste clienten”. Op grond daarvan kan de Kas-Ass deze rekeningen beeinigen. “Seacat is geen bedrijf waarmee wij een relatie ambieren”, aldus drs F.S. von Balluseck, directievoorzitter van de Kas-Ass.

Pag.25: Kas-Ass: 92 meldingen verdachte transacties

Vorig jaar kwam aan het licht dat twee criminelen zwart geld hadden witgewassen via het failliete effectenkantoor Nusse Brink, dat ook aanzienlijke contante stortingen deed bij de Kas-Ass. Bij de cashstortingen was de maatschappij Seacat een scharnierpunt. Opmerkelijk is dat de Kas-Ass na onderzoek “geen ongebruikelijke transacties” heeft aangetroffen op de rekeningen van Nusse Brink.

Curator mr. R.J. Schimmelpenninck van Nusse Brink constateerde in zijn verslag over faillissement dat er wel sprake was van ongewoon grote contante transacties op rekeningen van Nusse Brink bij de Kas Ass. Eén van de criminele cliënten, M. Vane, werd in november vermoord. Zijn rekening is inmiddels wel opgeheven.

Na het faillissement van Nusse Brink in augustus 1993 startte de Kas-Ass een intern onderzoek naar “grootschalig misbruik” van de bank. Daarbij was volgens de Kas-Ass de “aandacht gespitst op miljoenenbedragen”. Na afloop van het onderzoek in november 1993 stelde de directie vast dat “geen grootschalig misbruik” was gebleken. Eind januari verscherpte de Kas-Ass drastisch de regels voor balie-transacties. Contante kasstortingen en -opnames boven 25.000 gulden door particulieren (50.000 voor commissionairs) werden niet meer geaccepteerd. De aanscherping van de regels was een uitvloeisel van de wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), die op 1 februari van kracht werd.

Directievoorzitter Von Balluseck maakte vanmorgen bekend dat de Kas-Ass sinds 1 februari zeven keer een verdachte transactie heeft doorgegeven aan het MOT-meldpunt bij de Centrale Recherche Inlichtingendienst (CRI). In totaal werden 92 interne meldingen gedaan. Één keer werd een contante transactie van een particulier geweigerd omdat deze “buiten onze normen viel”. Het ging daarbij om een bedrag “niet ver boven de grens van 25.000 gulden”.

De netto winst van de Kas-Ass, waarin de beurs een belang heeft van zestig procent, steeg vorig jaar met 38 procent tot 19,5 miljoen gulden, vooral dankzij het gunstige beursklimaat. Von Balluseck zei vanmorgen gekant te zijn tegen de mogelijke verkoop van het beursbelang van zestig procent omdat hierdoor de “neutraliteit” van de bank is gewaarborgd. “Dat is goed voor de ontwikkelingen van specialismen voor onze cliënten.”