Lonen Philips omhoog met 1,75 procent

ROTTERDAM, 28 APRIL. De 40.000 werknemers van Philips in Nederland krijgen er de komende twee jaar in totaal 1,75 procent loonsverhoging bij. Werken op zaterdag blijft uitzondering en de toeslag daarvoor wordt verlaagd.

Dit vloeit voort uit het akkoord dat Philips en de vakbonden afgelopen nacht bereikten over een nieuwe CAO. Het contract voorziet in bevriezing van de lonen in dit jaar. Per 1 januari en per 1 juli volgend jaar krijgen de Philips-werknemers er twee keer 0,5 procent loon bij. Op 1 januari 1996 volgt tenslotte een loonsverhoging van 0,75 procent.

Philips wilde aanvankelijk in de nieuwe CAO de mogelijkheid creëren om de zaterdag zonodig als een gewone werkdag in de roosteren tegen een toeslag van 25 procent, in plaats van de huidige toeslag van 100 procent. De bonden verzetten zich hiertegen en uiteindelijk is nu afgesproken dat de toeslag voor werken op zaterdag wordt verlaagd naar 75 procent en dat Philips met de lokale ondernemingsraad moet overleggen als het nodig mocht blijken om (tijdelijk) ook op zaterdagen te werken.

Alle vier betrokken vakbonden toonden zich na afloop van het overleg tevreden over het bereikte akkoord. Ook Philips-onderhandelaar mr. A. de Haas toonde zich tevreden. “Het was onze inzet om ten aanzien van de loonkosten en de flexibiliteit wat in te lopen op de achterstand die we hebben ten opzichte van het buitenland. Dat is gebeurd. Op een aantal punten wilden we wat meer, maar desondanks zijn we tevreden”, aldus De Haas.

Over de werkgelegenheid is afgesproken dat Philips de komende twee jaar 1.200 werkervaringsplaatsen zal scheppen. Dit zijn er 400 meer dan eerder al was overeengekomen.

Philips en de bonden hebben ook overeenstemming bereikt over de invoering van een nieuwe salarisschaal, de zogenaamde opstapschaal, die ligt tussen het minimumloon en de laagste bestaande inkomensschaal. Philips denkt hiermee een instrument in handen te hebben om kansarme, lager opgeleiden aan een baan te helpen. Onderhandelaar N. Broers van de Industriebond FNV zei blij te zijn dat door deze en andere afspraken met name werklozen die een slechte positie hebben op de arbeidsmarkt meer kans krijgen op een baan bij de Eindhovense onderneming. “Dat heeft aanzienlijk geholpen om tot de overige afspraken te komen”, aldus Broers.