Legers Jemen slaags

SANA'A, 28 APRIL. Concurrerende Jemenitische legereenheden hebben gisteren een zware tank- en artillerieslag uitgevochten in een militair kamp ten noorden van de hoofdstad Sana'a. Na een nachtelijk staakt-het-vuren hervatten zij vanochtend de strijd.

Volgens zegslieden van beide partijen zijn gisteren tientallen doden gevallen. De twee eenheden gaven elkaar de schuld van de gevechten. De uitbarsting heeft de vrees voor een burgeroorlog verder gevoed.

Het conservatieve Noord-Jemen en het marxistische Zuid-Jemen gingen in 1990 in een Jemen op, maar de verhouding is langzaam maar zeker verzuurd. Vorige zomer trok de zuidelijke vice-president Ali Salem al-Beidh zich in zijn oude hoofdstad Aden terug, waarheen de rest van de zuidelijke bestuurders hem later volgde. Na een internationale verzoeningspoging die culmineerde in de ondertekening van een vredespact in Amman braken in februari voor het eerst schermutselingen uit tussen zuidelijke en noordelijke legereenheden. Een nieuwe verzoeningspoging, waarbij onder andere het buurland Oman was betrokken, mislukte eerder deze maand.

Leden van een internationale militaire commissie die de spanningen tussen de legereenheden poogt te verminderen, waren net in het legerkamp toen daar de strijd uitbrak. Zij slaagden er met de grootste moeite in te ontkomen, aldus een mededeling. (Reuter, AP, AFP)