'Kleinschalige energie moet een reële kans hebben'

Het aandeel van duurzame energiebronnen in de Europese energieopwekking is bescheiden. Volgens het TERES-rapport is verbetering met een factor drie mogelijk, maar dan alleen met rigoureuze maatregelen.

“Mijn persoonlijk stressmanagement behelst een dagelijkse portie lichamelijke inspanning en pianospelen. Ik bid niet en mediteer niet, maar heb een piano op mijn lab staan. Die doet daar goed werk. De helft van mijn labmedewerkers speelt nu piano. Op het eerste gezicht gaat dat ten koste van het werk, zo is dat altijd met preventieve maatregelen. We slagen er wel in om binnen een drukke dag onze lunches te plannen, maar het stressmanagement laten we makkelijk een dagje schieten. Maar uiteindelijk zijn we zelf het resultaat van al die preventieve acties.”

    • Dirk van Delft