Kleine daling Wao en forse afname verzuim

DEN HAAG, 28 APRIL. Het aantal WAO'ers is gedaald. Dit blijkt uit cijfers over februari die de Sociale Verzekeringsraad gisteren publiceerde.

Het aantal mensen met een uitkering wegens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid liep die maand terug met 900 tot 920.100. Omgerekend in volledige uitkeringen is er sprake van een daling met 1.700 tot 790.000. Uitgedrukt als aandeel van de beroepsbevolking daalde het aantal mensen met een AAW/WAO-uitkering van 9,8 naar 9,7 procent.

In februari kwamen 7.800 werknemers in de WAO terecht, 1.000 minder dan een maand eerder. Het aantal mensen dat uit de WAO verdween daalde met 100 tot 8.700. Het aandeel van de arbeidsongeschikten die alleen een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen, wordt relatief steeds groter, constateert de Sociale Verzekeringsraad.

Ook het ziekteverzuim liep drastisch terug. In februari kwamen 54.000 mensen in de Ziektewet terecht tegen 96.000 in januari. Een jaar geleden, februari 1993, gingen er nog 467.000 mensen de Ziektewet in. Deze drastische daling is te danken aan de nieuwe wet, waardoor werkgevers de eerste twee weken (kleine bedrijven) of zes weken zelf verantwoordelijk blijven voor hun zieke werknemers. Het Ziektewetpercentage, waarop de premie wordt gebaseerd, is in een jaar gedaald van 8 naar 5,3. De bedrijfsverenigingen keerden in februari van dit jaar 429 miljoen aan ziekengeld uit, tegen 711 miljoen een jaar eerder.

Het aantal WW-uitkeringen is in februari met 17.000 gestegen naar 368.000. Deze stijging is lager dan in december (29.000) en januari (19.000). In vergelijking met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen met 97.000, 36 procent, omhoog gegaan. Van de werknemers die wettelijk tegen werkloosheid zijn verzekerd, ontvangt nu 6,1 procent een WW-uitkering tegen 4,7 procent in februari 1993 en 4,1 procent in februari 1992. Op grond van de invloed van het seizoen verwacht de Sociale Verzekeringsraad dat het aantal WW-uitkeringen de komende maanden minder zal stijgen.