Kamer wil basisinkomen bijstandskunstenaars

AMSTERDAM, 28 APRIL. Alle grote Kamerfracties willen een basisinkomen voor kunstenaars. Dat bleek gisteravond tijdens een discussiebijeenkomst in Amsterdam over het kunstbeleid. Eensgezind verklaarden de fractiewoordvoerders van CDA, PvdA, D66, VVD en GroenLinks dat ze zo'n 'basisfonds' zien als de oplossing voor het probleem van de duizenden bijstandskunstenaars in Nederland. Alleen de VVD maakte het voorbehoud dat een kunstenaar hooguit drie jaar zo'n inkomen krijgt.

In de door de gezamenlijke kunstenaarsorganisaties voorgestelde regeling krijgen kunstenaars een basisinkomen van vijftig procent van het minimumloon (ruim 900 gulden netto). Verder zijn ze vrij om dat inkomen tot minimumloonniveau aan te vullen. Ze zijn ook vrijgesteld van sollicitatieplicht.

Dat is niet het geval in de huidige bijstandsregeling. Sinds 1 januari moeten kunstenaars die niet binnen een half jaar kunnen leven van hun kunst ander werk zoeken. De Raad voor de Kunst pleitte begin deze week in een open brief aan de aanstaande formateur nog tegen deze bijstandsregeling en voor een 'basisfonds'.

Het Tweede-Kamerlid Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) gaf gisteravond aan dat haar partij niet wil dat zo'n basisfonds onderdeel van de bijstand wordt. In dat geval dreigt volgens haar het gevaar dat bijstandsuitkeringen voor andere groepen ook verlaagd worden. “Het is tijd om te erkennen dat een basisfonds een goede oplossing biedt voor nieuw kunstenaarsbeleid.”