Hirsch Ballin biedt zijn excuses aan

DEN HAAG, 28 APRIL. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken over bescherming van gehandicapten kinderen. In een vraaggesprek met deze krant zegt hij dat het hem “verdriet doet” als hij met zijn opmerking iemand persoonlijk heeft geraakt. In hetzelfde gesprek zegt de minister echter ook het “kwetsend” te vinden dat zijn uitlating is geïnterpreteerd als een poging het electoraat bang te maken voor een paarse coalitie zonder het CDA. Hirsch Ballin signaleert verder een ideologische verharding bij VVD-leider Bolkestein. “Vijf, zes jaar geleden had ik bij hem de indruk dat hij dichter stond bij het gevoelige liberalisme, ook omdat hij filosofisch geïnteresseerd is. Maar de afgelopen driekwart jaar vind ik daar bitter weinig van terug.”

In een vraaggesprek met Het Parool zegt PvdA-minister Van Thijn (binnenlandse zaken) vandaag dat hij het zeer onwaarschijnlijk acht dat hij samen met Hirsch Ballin in een volgend kabinet gaat zitten. Ook Van Thijn zegt zich zeer te hebben geërgerd aan de gewraakte uitspraken van zijn CDA-collega. Daarnaast toont Van Thijn zich geïrriteerd over het optreden van Hirsch Ballin in het IRT-debat. Volgens Van Thijn zou Hirsch Ballin te veel met een beschuldigende vinger naar de Amsterdamse politie hebben gewezen.

Vorige week zei Hirsch Ballin tijdens een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij in Breda dat “nooit de sfeer mag ontstaan dat ouders met een mongooltje als kind zich als het ware moeten excuseren dat ze 't kind niet hebben laten wegmaken”. PvdA-leider Kok noemde deze uitspraak “onsmakelijk” en vond dat hij de woorden moest terugnemen. Dat doet Hirsch Ballin niet, maar hij betreurt wel dat hij met zijn uitspraak de indruk heeft gewekt dat andere partijen minder oog hebben voor de zorg om gehandicapten.

D66 en VVD zeiden naar aanleiding van de opmerking dat Hirsch Ballin in een volgend kabinet beter niet kan terugkeren als minister van justitie, hoewel ze geen formele blokkade wilden uitspreken.

Premier Lubbers nam Hirsch Ballin in bescherming op een CDA-bijeenkomst in Zutphen. “Wat mij te ver gaat, is dat hij in een hoek wordt gezet als een soort zeloot die bestreden moet worden.”