Hirsch Ballin

Minister Hirsch Ballin zegt in zijn speech “Iemand die alleen verantwoording aan zichzelf schuldig is, gaat sjoemelen” (NRC Handelsblad, 26 april). Zelden is een dergelijke waarheid met zo'n grote gelatenheid uitgesproken en nog wel door iemand die het weten kan. Minister Hirsch Ballin stond op 7 april tegenover een Tweede Kamer die niet de nummer drie van één van de (nog) grote partijen naar huis zou sturen en hij ging sjoemelen met zijn ministeriële verantwoordelijkheid omdat hij alleen verantwoording aan zichzelf schuldig was!

    • Bram Schim van der Loeff