Gouden Gids gaat banen schrappen

AMSTERDAM, 28 APRIL. Bij Gouden Gids, onderdeel van het Amerikaanse ITT concern, gaan de komende drie jaar 100 van de circa 500 vaste banen verloren. De directie heeft met de ondernemingsraad in grote lijnen overeenstemming bereikt over de afslanking. Hierbij heeft de directie toegezegd “haar uiterste best te zullen doen om gedwongen ontslagen te verkomen”.

Gouden Gids is genoodzaakt arbeidsplaatsen te schrappen voor het behoud van de winstgroei. Het grootste verlies van arbeidsplaatsen is het gevolg van snellere doorvoering van automatisering. Maar ook door reorganisatie van de verkoopafdeling staan banen op de tocht. “Je kunt het niet tegenhouden. Automatisering is al zo oud als de weg naar Rome,” meent de voorzitter van de ondernemingsraad, A. Wiegmans. De raad heeft een op eigen intiatief een extern deskundige in de arm genomen.

De werknemersorganisatie Unie BLHP, die circa tien procent van de personeelsleden vertegenwoordigt, zal zich verzetten tegen de voorgenomen ontslagen. “Het past niet bij deze tijd om banen te schrappen terwijl er winst wordt gemaakt”, betoogt Unie BHLP-woordvoerder W. Engels. Volgende week wordt de bond officeel ingelicht door ITT Gouden Gids.

Volgens directeur L. Cohen “gaat het goed met het bedrijf” maar moet Gouden Gids toch afslanken om dat succes voor de lange termijn te kunnen waarborgen. Vorig jaar behaalde Gouden Gids een winst van 50,5 miljoen gulden op een omzet van 223 miljoen. Dat is een half miljoen meer dan in 1992 toen het bedrijf 235 miljoen gulden omzette. Volgens de directie is verdere winstgroei onder druk komen te staan door dure produktvernieuwing.

Vorige maand werd de gids op diskette voor bedrijven geïntroduceerd. In de gids zelf zijn postcodes en faxnummers opgenomen en worden alle bedrijven op alfabetische volgorde afgedrukt. Volgens ITT Gouden Gids zijn dergelijke ontwikkelingen van belang om het marktleiderschap veilig te stellen. De belangrijkste concurrent is PTT Telecom die sinds kort ook telefoongidsen voor bedrijven uitgeeft. Een speciaal contract dat Gouden Gids had om gebruik te maken van het adressenbestand van PTT liep op 1 januari van dit jaar af.

In augustus zijn uit oogpunt van efficiency zes verkoopkantoren samengevoegd in twee panden. Aanvankelijk lag het hierbij niet in de bedoeling mensen te ontslaan. De directie is daar inmiddels op teruggekomen en stelt de verkooptak van het bedrijf “platter te maken”.

De International Telephone and Telegraph Company (ITT) bestaat uit meer dan 200 bedrijven en heeft ongeveer 98.000 werknemers in dienst. Los van de bedrijfstak die over de hele wereld de 'Yellow Pages' verspreidt, vallen in Nederland ondermeer de Sheraton Hotels, de Zwolsche Algemeene Verzekeringen en Koni (schokbrekers), onder de ITT-paraplu. Vorig jaar behaalde ITT een netto winst van 913 miljoen dollar (1,7 miljard gulden) op een omzet van 22,7 miljard dollar.