GAK: 06-nummers voor tips steunfraude

AMSTERDAM, 28 april. De zes regionale GAK-kantoren gaan nog voor de zomer een aantal telefonische meld- en informatiepunten instellen waar mensen terecht kunnen met anonieme tips over steunfraude. Ook kan men bij zo'n kosteloos 06-nummer met vragen terecht over al- dan niet mogen bij verdienen als men een uitkering heeft.

Volgens de woordvoerder van het GAK in Amsterdam is de laatste tijd gebleken dat 'fraude' weer een “bespreekbaar onderwerp is geworden. Veel mensen zijn er trots op daarover tips te kunnen geven”. Als men dat wil blijven tips anoniem. Garanties tegen onterechte verdachtmakerijen “hebben we niet”, zegt de woordvoerder; “iedereen kan over een ander telefonisch net zoveel lelijks vertellen als hij wil. Wat verteld wordt, wordt in ieder geval door middel van dossieronderzoek grondig nagegaan. Heel dikwijls blijkt dat bijverdiensten van mensen die ww- of ziektewetuitkeringen hebben, volkkomen legaal zijn”.

Hoe deze telefoondiensten van het GAK worden georganiseerd staat nog niet vast. Wel dat het om 06-nummers en niet om bandopnames gaat maar, maar hoeveel GAK-personeel ervoor wordt ingezet is nog onduidelijk. De voorbereiding van het telefonische meldsysteem is echter zover gevorderd, dat het binnen vijf à zes weken kan worden gerealiseerd.