Een dagje wandelen

Wat zou u doen als u een dag minister zou zijn? Deze vraag legde de redactie economie voor aan een aantal lezers met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. De keuze was vrij: een dag minister van Financiën of van Economische Zaken of van Sociale Zaken. Vandaag de vijfde bijdrage - van een jurist.

Als men ziet hoeveel moeite het kost ook maar iets te veranderen in ons sociaal bestel, zelfs als men een periode van 4 jaar neemt, is een dag ministerschap wel wat aan de krappe kant. Het ene moment is het met dit beleid zus, het andere moment is het zo. Het doet mij denken aan een oud liedje dat op het openbaar vervoer betrekking had (de tram): hij komt wel, hij komt niet, ik ga maar lopen. Op die ene dag mij gegund, al dan niet met salariëring en pensioen-aanspraken, zou ik dat advies willen opvolgen en gaan wandelen.