Doordenkertje

Een mooie puntige gedachte en een waar doordenkertje, die stelling van L.P.A. Bom van de Amsterdamse Universiteit, die op 20 april in NRC Handelsblad, geciteerd werd. “Gezond verstand is het best verdeelde goed ter wereld, een ieder meent er ruimschoots voldoende van te hebben.” In 18 woorden geeft hij daarmee weer waarvoor de langdradige René Descartes in de aanhef van zijn Vertoog over de Methode wel 42 woorden nodig had. “Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée: car chacun pense en estre si bien pouruû, que ceux mesme qui sont les plus difficiles a contenter en toute autre chose, n'ont point coustume d'en desirer plus qu'ils en ont.” 't Is te hopen dat de jonge doctor elders in zijn proefschrift meer aan bronvermelding doet. Hoe dan ook, het oordeel stond al in dezelfde rubriek, als laatste stelling van zijn Utrechtse lotgenoot P.P.J. Scheepers: “De wijzen maken spreuken en de dwazen herhalen ze.”

    • M.G. de Boer