Deutsch macht Spass

De heer Mertens ziet “heel interessante perspectieven” voor het Duits, voortvloeiend uit plannen voor de Basisvorming. Ik zou daar maar niet al te gerust op zijn. Op school is er maar een taal belangrijk en dat is Engels. Vroeger was het zo, dat de leerlingen door de verwantschap redelijk snel Duits konden lezen en verstaan. De leerling van nu vindt dit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het gaat het Duits niet 'te lijf' vanuit het Nederlands, maar vanuit het Engels, dat hij eerder geleerd heeft. Inplaats van een a als een a uit te spreken, toch normaal voor een Nederlander, probeert hij het eerst met een e, zo ook met andere letters.

En het bedrijfsleven? Cursussen Duits lopen niet erg goed. Men rommelt zelf wat aan en ligt daar echt niet van wakker. De buitenlander is tolerant en zal niet gauw laten merken hoe beroerd het Duits is. Wij hebben een volstrekt gebrek aan gene bij het gebruik van Duits. Kijk in dagbladen, tijdschriften, in iedere zin Duits die er geproduceerd wordt, zit een fout. Alleen wie zich beroepshalve met deze taal bezig houdt vindt dit erg.

Inderdaad is het met de kennis van het Duits droevig gesteld, maar ik geloof er niets van dat bedrijven geinteresseerd zijn in goed taalgebruik en op de Basisvorming zou ik maar niet hopen. Bovendien kunnen grote bedrijven het zich permitteren bijv. in Oosteuropese landen Engels als voertaal voor te schrijven.

Is er nog hoop voor de Duitse taal in Nederland? Ik ben er somber over.

    • H.J. Tio-Wilschut