De Vries vindt nieuwe CAO's nog te duur

DEN HAAG, 28 APRIL. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) vindt de CAO's die voor 1994 en 1995 zijn afgesloten, nog altijd te duur en dus slecht voor de werkgelegenheid. Hij becijferde dat de CAO-schalen dit jaar met 1,5 procent omhoog gaan en volgend jaar met 0,7 procent.

Op een bijeenkomst van de AbvaKabo in Harlingen zei de minister gisteravond: “O,7 procent erbij is wat mij betreft nog steeds 0,7 procent teveel”. Volgens De Vries stijgen de loonkosten hierdoor met ongeveer 2 miljard gulden, dus het bedrag dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor lastenverlichting. “Dat was bedoeld voor werkgelegenheid, niet voor loonsverhogingen”, zei de minister. De Vries herhaalde dat met de huidige “explosieve groei” van de werkloosheid er geen ruimte is voor loonsverhogingen; een stijging met 18.000 werklozen per maand maakt de noodzaak van een nullijn “schrijnend duidelijk”.

De CDA-bewindsman wees gisteravond ook het mini-stelsel dat de AbvaKabo voor de sociale zekerheid heeft ontworpen, van de hand. Hij stelde vast dat dit voorstel van de grootste FNV-vakbond per saldo niet leidt tot een verlaging van de lasten op arbeid, “de essentie van de zaak”. De lagere wettelijke uitkeringen die een mini-stelsel opleveren, worden bij uitvoering van het AbvaKabo-plan door bovenwettelijke aanvullingen via de CAO's en het algemeen verbindend verklaren daarvan gecompenseerd. “Ik verwacht dan ook geen groei van de werkgelegenheid door de introductie van een dergelijk mini-stelsel”, zei De Vries.

De beste aanpak van de werkloosheid blijft volgens de minister strikte loonmatiging en een goed arbeidsmarktbeleid. Hij wees onder meer op het belang van flexibele arbeidstijden en de mogelijkheden die herverdeling van functies biedt. Deze zogenoemde taaksplitsing moet volgens De Vries niet beperkt blijven tot de lagere functies. Hij was het niet eens met de stelling van de Raad voor het overheidspersoneel dat er bij de overheid via taaksplitsing maar weinig werk te scheppen zou zijn. Door de laagste CAO-schalen te benutten is daarvoor ook bij de overheid ruimte, aldus de minister.