D66: landelijk rechercheteam zware misdaad

DEN HAAG, 28 APRIL. Om de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit te verbeteren, moet volgens D66 een landelijk rechercheteam van zo'n honderd politiemensen worden opgericht.

Volgens D66 heeft de affaire rond de opheffing van het Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/ Utrecht (IRT) geleerd dat een “stevige” landelijke leiding noodzakelijk is voor de bestrijding van de zware misdaad. Volgens een woordvoerder van de partij is het niet de bedoeling dat het landelijke team naar 'FBI-model' gaat opereren en uitvoerende bevoegdheden krijgt. “We willen geen super-politieteam dat tussen de interregionale rechercheteams gaat werken”, aldus een woordvoerder. Wel kunnen politiemensen uit het team aan de vijf bestaande IRT's worden uitgeleend. Het landelijke team moet de informatie van IRT's analyseren en hun werk controleren.

De affaire rond het IRT Noord-Holland/ Utrecht, dat vorig jaar december werd opgeheven wegens competentiegeschillen en ruzies tussen de deelnemende politiekorpsen en het openbaar ministerie, heeft volgens D66 geleerd dat een landelijke leiding van de IRT's noodzakelijk is. Het landelijke rechercheteam zou onder de verantwoordelijkheid moeten vallen van een aparte procureur-generaal die is belast met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Deze heeft de leiding over de officieren van justitie die de regionale teams begeleiden.

De VVD vond al eerder dat Nederland een nationaal politieteam moet krijgen, maar is van mening dat het team ook uitvoerende bevoegdheden moet krijgen. PvdA en CDA zijn tegen dat plan omdat het gevaar zou bestaan dat het parlement te weinig controle kan uitoefenen op zo'n politieteam.

Minister Van Thijn (binnenlandse zaken) vindt dat het volgende kabinet 6.000 extra agenten moet aanstellen in oude stadswijken. Hij zei dat gisteren tijdens een bezoek aan Rotterdam. Verder denkt de minister dat de onveiligheidsgevoelens onder bewoners van verpauperde stadswijken kunnen worden verminderd met de inzet van 4.000 toezichthouders, conciërges, en stadsreinigers. Van Thijn wil voor zijn plannen een miljard gulden uittrekken.

Staatssecretaris Kosto (justitie) zei gisteren dat hij zo snel mogelijk 5.000 extra stadswachten wil inzetten, onder meer in de buurt van stations. Volgens Kosto voelen burgers zich veiliger sinds de geüniformeerde stadswacht vijf jaar geleden zijn intrede deed. Inmiddels beschikken dertig gemeenten over stadswachten.