Correcties & Aanvullingen

NS

In de krant van dinsdag 26 april (Kwart reizigers NS komt te laat aan, pagina's 1 en 2) is gemeld dat NS spreekt van een vertraging als een trein vijf minuten te laat binnenkomt. Dit is niet juist. Anderhalf jaar geleden heeft NS, na overleg met de Reizigersverening Rover, afgesproken dat een vertraging wordt gerapporteerd zodra deze de twee minuten overschrijdt.

Werenfridus

In de krant van woensdag 27 april (Personalia, pagina 2) is gemeld dat Eva Rijser (13), die maandagavond de nationale spellingwedstrijd won, een leerlinge is van de Volendamse scholengemeenschap Werenfrides. De juiste naam is evenwel Werenfridus en deze scholengemeenschap staat niet in Volendam maar in Hoorn.

Short Cuts

In de krant van woensdag 27 april (Altmans mozaïek van Carvers verhalen, pagina 11) is de laatste alinea van de recensie van de film Short Cuts verkeerd weergegeven. Er had moeten staan: “Een bonus vormt de op een zinniger manier dan de scenariotrucs voor een eenheid zorgende muziek: de klassieke muziek van celliste Lori Singer en de door rockmusici geschreven jazz-songs van haar filmmoeder. Annie Ross' afstandelijke, daardoor juist diepe afgronden van verdriet suggererende vertolking, die in een wezenlijk egocentrisme wortelt, is wellicht de beste pendant van Carvers proza, waarin haar personage helemaal niet voorkomt. Dat heeft Altman meesterlijk bedacht.”