Belastingdienst legt voor 227 mln boetes op

DEN HAAG, 28 APRIL. De Belastingdienst heeft vorig jaar 22.000 administratieve boetes opgelegd voor een bedrag van in totaal ruim 227 miljoen gulden. In 1991 werden 21.000 boetes opgelegd, waarmee een bedrag van 189 miljoen gulden is geïnd.

Dat blijkt uit een nota die het ministerie van financiën gisteren naar de Tweede Kamer heeft gesuurd. Met de boetes als gevolg van onjuiste aangifte en waarbij sprake is van grove schuld of opzet, was gemiddeld ruim tien mille gemoeid. Het gaat hierbij om een foute aangifte waarbij het bedrag dat de schatkist is misgelopen de 50.000 gulden niet te boven gaat.

Strafbare feiten doet de Belastingdienst voor het overgrote deel af via een zogeheten schikking. In 1993 werden 137 schikkingen getroffen, waarbij het in elf gevallen ging om bedragen van meer dan 50.000 gulden. Eén schikking beliep een bedrag van een miljoen gulden. Als die buiten beschouwing blijft bedroeg het de gemiddelde schikkingsbedrag 21.515 gulden.

De officier van justie schikte in 1993 tien fiscale-fraudezaken, ook hier was er een schikking van een miljoen gulden. Als die buiten beschouwing blijft, legde de officier van justitie gemiddeld een schikkingsbedrag van 18.277 gulden op, ruim drie mille minder dan de de Belastingdienst.

In 1993 kwamen er 33 zaken met fiscale fraude voor de strafrechter. Die legde boetes op van maximaal 150.000 en minimaal 300 gulden. De gemiddelde boete bedroeg ruim 27.000 gulden.