As

Aan de oude weg van Arnhem naar Apeldoorn, middenin Gods vrije natuur, of in elk geval een aantrekkelijk wandelgebied - borden met het opschrift:

DELHUYZEN. Nationaal verstrooiterrein. Gelieve zich niet buiten de paden te begeven i.v.m. gewenste grafrust.

Nationaal verstrooiterrein, nieuwe parel in ons taalgebied, nieuwe triomf op het veld van de democratisering. Verstrooidheid, vroeger het exclusieve domein van professoren, is tegenwoordig een optie voor iedereen. Zo kan het gebeuren dat de verstrooiing van levenden begint te wringen met die van doden.

De borden zijn vrij recent, maar het terrein blijkt al een jaar of vijf geleden te zijn aangekocht door de Crematoriumvereniging Nederland. Ter uitbreiding van de keuzemogelijkheden in het traject van de asbestemming.

Ik moet zeggen dat wij ons wel degelijk buiten de paden hebben begeven en wel vooral met het oog op de plantengroei. Van menselijke as mag op korte termijn een neutraliserend effect op de zure regen worden verwacht. Op langere duur waarschijnlijk chemische verontreiniging.

Eén hoopje as en de bodem was er grondig omgeploegd door wilde zwijnen, ongeletterden.

Gelieve zich niet buiten de paden te begeven i.v.m. gewenste grafrust - dat zouden ze boven ons hele land aan de hemel moeten schrijven.