Allochtoon

Het woord 'allochtoon' is nooit duidelijk gedefinieerd. Volgens het woordenboek is het 'van elders aangevoerd' of 'van elders gekomen', maar al te vaak wordt er een racistisch onderscheid mee gemaakt. Het gevaar is niet denkbeeldig dat ook kinderen van een allochtone Nederlander nog als allochtoon worden beschouwd, terwijl ze in Nederland geboren en getogen zijn. Daarbij speelt weer het uiterlijk een rol.

Ik ken een huisarts die in Tsjecho-Slowakije geboren is, deze wordt niet als allochtoon beschouwd. Mijn tandarts daarentegen, die in Nederland geboren is, wordt door enkele landgenoten wel als allochtoon gezien. Waarom? Een van haar ouders is Indisch.

Het woord allochtoon wordt ook wel in positieve zin gebruikt: zo heb ik een “Cursus Nederlands voor allochtonen” horen omschrijven als “Cursus Nederlands voor studenten met Nederlands als tweede taal”. Zo zal een zin vaak duidelijker worden als het woord allochtoon vervangen wordt door een andere omschrijving van een bepaalde groep mensen, en als we niet uit de context moeten halen wat er bedoeld wordt met allochtoon, zoals in de uitspraken van sommige politici.

    • Els Becking