Z-Holland: ander tracé voor HSL

DEN HAAG, 27 APRIL. De provincie Zuid-Holland ziet af van haar standpunt dat de hoge-snelheidstrein over bestaand spoor van Rotterdam via Den Haag naar Amsterdam moet rijden. De provincie baseert zich hierbij op een onderzoek dat door haarzelf is aangevraagd bij TNO.

Het onderzoek door TNO was de reactie van de provincie op de presentatie, enkele weken geleden, van de kabinetsplannen met de hoge-snelheidslijn. Volgens het kabinet moet de lijn vlak langs het 'groene hart' van de provincie lopen. De trein doet als stopplaatsen slechts Rotterdam, Schiphol en Amsterdam aan. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vinden dit tracé een aantasting van het landschap. Bovendien zijn zij van mening dat ook Den Haag stopplaats zou moeten zijn.

TNO concludeert nu net als het kabinet dat gebruik van het bestaande spoor ondoenlijk is. De dienstregeling zou in de knel komen en de trein zou niet veel sneller dan 160 km/u kunnen rijden. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen nu nagaan of een ander tracé mogelijk is. De provincie gaat binnenkort met de betrokken gemeenten overleggen.