'Wereldbank en IMF trekken Rusland voor'

WASHINGTON, 27 APRIL. Het Nederlandse bestuurslid van de Wereldbank, E. Herfkens, heeft gisteren na afloop van de halfjaarvergadering scherpe kritiek geuit op de “voorkeursbehandeling” die Rusland volgens haar om politieke redenen krijgt van de Wereldbank en het Internationale Monetaire Fonds. Het land kreeg onlangs 1,5 miljard dollar krediet van het IMF. Eerder verstrekte ook de Wereldbank geld.

Zij bespeurt “boosheid” bij andere landen die zich door de twee instellingen “ongelijk” behandeld voelen. Daaronder zijn volgens Herfkens ook de Oosteuropese landen die Nederland bij Wereldbank en IMF vertegenwoordigt. Herfkens meent dat de VS en ook andere landen hun macht in de multilaterale instellingen gebruiken om hen tot soepeler kredietverlening te bewegen, zodat men niet met eigen begrotingsmiddelen over de brug hoeft komen. Het bestuurslid erkent dat er voldoende politieke redenen zijn Rusland krediet te verlenen. “Maar als landen dat vinden moeten zij ook de centen leveren.”

Herfkens noemde als voorbeeld van ongelijke behandeling de kredieten die de Wereldbank aan Rusland verstrekt voor de aanleg van snelwegen. “Andere landen krijgen dat geld nooit zomaar. Daar wordt eerst nagegaan of zij het onderhoud wel kunnen betalen en of de betreffende snelwegen wel goed aansluiten op internationale verbindingen.”

Herfkens waarschuwde dat een te soepele verstrekking van leningen “riskant” kan zijn voor de 'triple A' status van de Wereldbank, die het haar mogelijk maakt op de kapitaalmarkt tegen de laagste tarieven te lenen. De kritiek van Herfkens wordt gedeeld door het Nederlandse lid van de Executive Board van het IMF, G.A. Posthumus. Hij liet zich vorige week in de Board kritisch uit over de lening van 1,5 miljard dollar aan Moskou.

De halfjaarvergadering van de Wereldbank leverde gisteren weinig concrete resultaten op. In het slotcommuniqué werd opgeroepen tot meer uitgaven voor onderwijs en gezinsplanning, om de bevolkingsgroei af te remmen. Verder zal een studie groep nagaan hoe door een betere coördinatie tussen multilaterale instellingen ontwikkelingsgeld efficiënter kan worden besteed. Met name de Amerikaanse minister van financiën, Bentsen, had hierop aangedrongen.

De toespraak van Bentsen werd gisteren nadrukkelijk geprezen door de Nederlandse delegatieleider H. Brouwer. De regering van president Clinton pleit er in tegenstelling tot zijn voorgangers niet langer voor Wereldbankgeld vooral naar de particuliere sector te sluizen. Bentsen bepleitte juist dat de Wereldbank zich sterk maakt voor een goed management van de publieke sector in ontwikkelingslanden. De Wereldbank moet helpen een kader te scheppen, waarin de particuliere sector kan gedijen.