Vertrouwen consument groeit snel

DEN HAAG, 27 APRIL. Steeds meer Nederlanders krijgen weer vertrouwen in de nationale en - zij het in veel mindere mate - in hun eigen economische situatie. Het consumentenvertrouwen, zo meldt het CBS, bereikte in april het hoogste peil sinds september 1992. Het gaat om de snelse stijging sinds het midden van de jaren tachtig, toen Nederland uit de recessie van het begin van dat decennium klom.

De index van het consumentenvertrouwen staat nu op min 11. Bij nul is het aantal mensen met een positieve mening even groot als het aantal mensen met een negatieve mening. In maart 1993 stond de index met min 27 punten op het laagste niveau sinds januari 1984.

De groei van het consumentenvertrouwen wordt vrijwel volledig veroorzaakt door een positiever beeld van de consument van de algemene economische situatie. Sinds maart 1993 is deze index met ruim 40 punten gestegen tot min 23. Het oordeel over de eigen financiële situatie verbeterde nauwelijks. De zogenoemde “koopbereidheid” steeg van min vier naar min drie.

Alleen de Liberaal-Democraten hebben meer geld voor onderwijs over. Zij zijn zelfs bereid daarvoor de inkomstenbelasting te verhogen. De scholenstrijd tussen de Conservatieven en Labour gaat meer over filosofieën dan over middelen. De Tories leggen de nadruk op vrije keuze: concurrentie en meer elitescholen. Labour daarentegen wil beter onderwijs over de hele linie.