Vergoeding van ƒ 20.000 voor silicose mijnwerkers

HEERLEN/DEN HAAG, 27 APRIL. Tussen de 1500 en 1700 oud-mijnwerkers of hun weduwen krijgen een eenmalige silicosevergoeding van 20.000 gulden. Daarvoor heeft staatssecretaris Wallage (sociale zaken) een bedrag van 25 tot 30 miljoen gulden ter beschikking gesteld.

Dit heeft de Stichting silicose oud-mijnwerkers vandaag in Den Haag bekendgemaakt. Daar werd het reglement dat de uitkeringen regelt, overhandigd aan premier Lubbers. De stichting zegt “zeer verheugd” te zijn met de afwikkeling van “deze moeilijke en complexe materie”.

Aanvankelijk was het de bedoeling om aan slechts 180 silicosepatiënten een uitkering te geven. De toenmalige staatssecretaris Ter Veld had daarvoor op 16 december 1992 een bedrag van 4,6 miljoen gulden ter beschikking gesteld. Daarmee nam het Aktiekomitee ereschuld oud-mijnwerkers, dat tengevolge van de kwestie was gevormd, geen genoegen. Door de activiteiten van dit comité meldden zich uiteindelijk 4500 gegadigden voor een silicose-uitkering. Voorzitter mr. J. de Wit van het comité zei vanmorgen “redelijk tevreden” te zijn met het resultaat. Wel vindt hij het jammer dat de weduwen wier man na 16 december 1992 - de dag dus waarop Ter Veld haar brief schreef - aan silicose stierf niet in aanmerking komen voor een uitkering.

De stuurgroep kent wel een uitkering toe aan weduwen wier man vóór 17 december 1992 aan silicose is overleden. De Wit is blij met de bepaling in het reglement dat oud-mijnwerkers die geen uitkering krijgen daartegen bezwaar kunnen maken.

Silicose is een longziekte die wordt veroorzaakt door het inademen van steen- en kolenstof. In de ernstigste vorm leidt ze tot de dood door verstikking.

Lubbers had in 1990 bij de herdenking van de dag dat 25 jaar eerder Den Uyl als minister van economische zaken de mijnsluitingen had aangekondigd, gezegd de problemen te willen bekijken. Hij sprak toen van een “ereschuld”.

De provincie Limburg en een aantal Limburgse gemeenten hebben intussen samen 1,25 miljoen gulden ter beschikking gesteld voor de categorie oud-mijnwerkers die buiten het reglement vallen. Het Algemeen Mijnwerkersfonds AMF zal pas in de zomer beslissen of het voor dat doel geld ter beschikking zal stellen. De Stichting silicose oud-mijnwerkers hoopt op een bijdrage van 750.000 gulden.