Transactie in Verre Oosten niet toegelicht; Shell stoot activa af met winst van miljard

ROTTERDAM, 27 APRIL. De Koninklijke/Shell Groep heeft bijna een miljard gulden verdiend op de verkoop van bezittingen in het Verre Oosten, zo heeft de oliemaatschappij gisteren bekendgemaakt.

De onderneming weigert een toelichting op de aard van de transactie. De Vereniging van Effectenbezitters noemt dat “onbevredigend”. “Je zou in ieder geval de overwegingen willen weten op grond waarvan geen verdere mededeling worden gedaan”, aldus een zegsman.

Shell verspreidde gisteren een één-regelig persbericht waarin gewag werd gemaakt van het afstoten van “niet-operationele activa in het Verre Oosten (...) hetgeen een positief effect zal hebben op het netto resultaat van de Groep over het tweede kwartaal van ongeveer 350 miljoen pond sterling”. Het aandeel Koninklijke Olie sloot gisteren op de Amsterdamse effectenbeurs op 207,50 gulden, een rijksdaalder hoger dan de dag ervoor.

Shell meldt de verkoop van de niet-operationele activa wegens het substantiële effect ervan op het resultaat over het tweede kwartaal. Vorig jaar boekte Shell over het tweede kwartaal een winst van 575 miljoen pond.

Met haar summiere mededeling voldoet de oliemaatschappij aan de beursvoorschriften, aldus een Shell-woordvoerder. Hij voegt er alleen aan toe dat het activa betreft die niet tot de 'kernactiviteiten' behoorden. Nadere inlichtingen worden niet verstrekt wegens “het vertrouwelijke karakter” van de transactie.

Dat de verkochte activa niet-kernactiviteiten zijn, sluit uit dat Shell zijn belang in de Japanse joint-venture Showa Shell heeft verminderd. Door riskante valutaspeculaties bezorgde deze onderneming Shell in 1992 en 1993 een netto verlies van 197 miljoen pond.

Kernactiviteiten van Shell zijn de winning van olie en gas, raffinage, handel en transport van brandstoffen en petrochemie. Het concern is ook actief in de winning van delfstoffen als metalen en in bosbouw. De verliesgevende metalen-dochter Billiton in inmiddels kernactiviteit-af, en wordt verkocht. Analisten beschouwen ook de bosbouw - Shell bezit in het Verre Oosten omvangrijke plantages - niet langer als kernactiviteit. Dat de winst geboekt is op verkoop van metaal- of bosbouwbelangen valt echter te betwijfelen. Speculaties richten zich eerder op onroerend goed. “De markt voor metalen is erg slecht. Verkoop van activiteiten daarin zal niet snel een miljard winst opleveren”, zegt een onderzoeker bij een bank. “En bosbouw - ach, het zijn maar bomen.”

De Shell-cijfers over het eerste kwartaal van 1994 worden op 11 mei bekendgemaakt. De halfjaarcijfers volgen op 11 augustus.