Schoolboeken worden uitgelegd aan ouders

ROTTERDAM, 27 APRIL. In welk schoolboek leer je de meeste Engelse woordjes? Welke methode doet het meest aan grammatica? Voor ouders van schoolgaande kinderen die met deze vragen leven, is er sinds gisteren de brochure 'Leermiddelenkeuze. U kunt erover meepraten!' De 'consumentengids' voor schoolboeken werd samengesteld in opdracht van het ministerie van onderwijs, om ouders meer te betrekken bij de boekenkeuze op school.

Het is niet de bedoeling dat ouders op de stoel van de leraar gaan zitten, waarschuwt een begeleidend schrijven bij de 'consumentengids'. Maar ze moeten wel kunnen meepraten. De gids is onderdeel van het streven van het ministerie om ouders meer te betrekken bij de discussie over inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Omdat leerlingen 80 procent van hun schooltijd met hun neus in de boeken zitten, is begonnen met het verstrekken van informatie over leermethodes. In eerste instantie is gekeken naar de boeken voor Engels in de basisvorming, de nieuwe opzet van de eerste drie klassen van de middelbare school. Als de brochure aanslaat, komen ook de andere vakken aan bod.

De selectie van schoolboeken wordt gemaakt door de leraren, die kunnen kiezen uit zo'n veertigduizend leermiddelen: werkboeken, videobanden, educatieve software. Om overzicht te scheppen, brengt het Nationaal InformatieCentrum Leermiddelenkeuze de duizenden leermiddelen jaarlijks in kaart. Het informatiecentrum bracht ook de gisteren verschenen 'consumentengids' uit.

De 'consumentengids' wordt gratis verspreid op alle middelbare scholen, met het verzoek ze door te geven aan ouders die participeren in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad. Zij kunnen er in lezen dat van de onderzochte methodes Stepping Stones het meest doet aan lees- en spreekvaardigheid. On the Move is nummer 1 op het gebied van grammatica.