Rusland krijgt belangrijker status bij G7 en Oeso

GENEVE, 27 APRIL. Rusland zal op het politieke vlak binnen de groep van de zeven grootste industrielanden (G7) een grotere rol krijgen. Dit heeft de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, gisteren gezegd. Hij liet weten dat Rusland een “belangrijke” rol zal krijgen in de politieke discussie tijdens de topontmoeting van de G7 in Napels in juli. Christopher deed zijn uitspraak in Genève na besprekingen met zijn Russische ambgenoot Kozyrev.

De G7-leiders komen elk jaar bijeen om te beraadslagen over internationale economische en politieke vraagstukken. Tot nu toe mocht Rusland slechts de bijeenkomsten als waarnemer bijwonen. De Russische president Jeltsin hamert al geruime tijd op toelating van zijn land tot de G7 die wordt gevormd door de VS, Canada, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. De G7 is terughoudend in haar opstelling Rusland toe te laten omdat zij meent dat de overgang van een plan- naar een markteconomie nog tot te veel problemen leidt.

In juni krijgt Rusland waarschijnlijk ook de waarnemerstatus bij de OESO (organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Rusland zal afgevaardigden sturen naar de OESO in Parijs om te praten over zaken als belastinghervormingen, privatiseringen en concurrentie, die belangrijk zijn voor het aantrekken van buitenlandse investeringen. (Reuter, AP)