Politie onderzoekt dood suikerpatiënte

EINDHOVEN, 27 APRIL. De politie stelt een onderzoek in naar de dood van een 17-jarige suikerpatiënte in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven, eind vorige week. Dit heeft het ziekenhuis gisteren bekendgemaakt. Oorzaak van het overlijden van het meisje zou een niet goed functionerend apparaat zijn dat werd gebruikt bij de analyse van het bloed.

In een persbericht doet het ziekenhuis verslag van de gang van zaken voorafgaand aan het overlijden van de patiënte uit Valkenswaard op 22 april. Twee dagen eerder was ze opgenomen, omdat het glucose-gehalte in haar bloed te hoog was. Zij kreeg van haar internist de gebruikelijke behandeling met vocht en een insuline-infuus, waarbij haar bloed werd gecontroleerd om na te gaan of de behandeling effect had.

“De uitslagen van het laboratorium gaven waarden aan waaruit bleek dat de patiënte overeenkomstig de verwachtingen goed op de behandeling reageerde”, aldus het ziekenhuis. Toen de patiënte desondanks steeds zieker werd, besloot men de apparatuur in het laboratorium te onderzoeken. Hierbij bleek dat een elektrode van een apparaat was beschadigd, waardoor, volgens het ziekenhuis, “de werking, met name in zijn nauwkeurigheid, was aangetast”. Inmiddels was de toestand van de patiënte verder verslechterd. “Helaas zijn de artsen er niet meer in geslaagd om het ziektebeeld nog te keren”, aldus het persbericht. De patiënte raakte in een coma en overleed.

De politie heeft een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld na overleg met de inspecteur van de volksgezondheid en op last van de officier van justitie. Voor het onderzoek zullen niet alleen alle betrokkenen worden gehoord, maar zal ook een technisch onderzoek worden verricht naar de gebruikte apparatuur.