Personalia

A.F. Cohen (41) is benoemd tot onbezoldigd hoogleraar klinische farmacologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Cohen is directeur van de stichting Centrum voor Humaan Geneesmiddelenonderzoek (CHG), dat gevestigd is op het terrein van het academisch ziekenhuis in Leiden.