Navo en VN zien af van aanval op Serviërs

BRUSSEL/ ZAGREB, 27 APRIL. De NAVO en de Verenigde Naties hebben vannacht afgezien van luchtaanvallen op posities van de Bosnische Serviërs nabij Gorazde. De Bosnische Serviërs lijken gevolg te hebben gegeven aan het NAVO-ultimatum om hun zware wapens voor 01.00 uur afgelopen nacht terug te trekken buiten een cirkel met een straal van twintig kilometer rondom Gorazde. Dat hebben een NAVO-woordvoerder en de speciale VN-gezant in ex-Joegoslavië, Yasushi Akashi, vannacht kort na het verstrijken van het ultimatum verklaard.

“Op basis van de nu beschikbare informatie, die nog verder geverifieerd moet worden, ben ik tot de conclusie gekomen dat er nu geen aanleiding is voor NAVO-luchtaanvallen”, aldus Akashi vannacht in Zagreb. Verdere verkenningen van de VN en de NAVO, zowel op de grond als vanuit de lucht, moeten vandaag uitwijzen of geen zware wapens zijn achtergebleven.

VN-inspecteurs zouden tijdens inspecties op dertig plaatsen gisteren overdag geen wapens hebben aangetroffen. Op twee plaatsen werden wapens gevonden die “immobiel” waren. De commandant van de VN-vredesmacht in Bosnië, generaal Rose, zei gisteravond dat de VN en de NAVO “geen oorlog tegen de Serviërs zullen beginnen om wille van één kapotte tank”.

De VN, de NAVO en de Verenigde Staten hadden gisteren benadrukt dat luchtaanvallen onvermijdelijk waren indien de Bosnische Serviërs zich niet volledig zouden houden aan de gestelde eisen. Zondagochtend vroeg verstreek een eerder NAVO-ultimatum zonder dat het tot luchtaanvallen kwam, hoewel de Serviërs niet hadden voldaan aan de eis om hun eenheden terug te trekken op drie kilometer van Gorazde. Het uitblijven van luchtaanvallen leidde toen tot scherpe kritiek van de NAVO en de VS op Yasushi Akashi, die had geweigerd in te gaan op het verzoek om luchtaanvallen uit te voeren.

Akashi stond gisteren opnieuw bloot aan felle kritiek, ditmaal van de Amerikaanse VN-ambassadeur, Madeleine Albright, nadat hij in een vraaggesprek met The New York Times de VS ervan had beschuldigd een “aarzelend, ietwat timide beleid” te voeren. Volgens Albright moeten “ambtenaren het uit hun hoofd laten om kritiek te leveren op afzonderlijke VN-lidstaten”. Akashi “moet goed begrijpen dat zijn salaris door de lidstaten wordt betaald”, aldus Albright. De seceretaris-generaal van de VN, Boutros-Ghali, nam daarop Akashi in bescherming. Boutros prees in een telegram aan Akashi diens “plichtsbesef en koelbloedigheid”. (Reuter, AP)