KNSF sloot 1993 met winstsaldo af

Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabrieken (KNSF) heeft na een aantal verliesjaren vorig jaar een winst geboekt van bijna 873.609 gulden. In 1992 was er een verlies van 972.679 gulden en in 1991 werd 1,6 miljoen gulden verlies geleden. Het in 1993 behaalde positieve resultaat vloeit voor een groot deel voort uit een buitengewone bate behaald op de beleggingsportefeuille. Voor het lopende jaar wordt een bescheiden winst uit gewone bedrijfsuitoefening verwacht. De onderneming is bezig zich om te vormen tot een vastgoedmaatschappij. De jaarvergadering is op 15 juni.