Klopjacht op Polen in Limburgse aspergeteelt

DEN HAAG, 27 APRIL. Medewerkers van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid gaan in Limburg controleren of telers illegaal Polen bij het asperge steken hebben ingeschakeld. “Als er Polen werken, zal er proces-verbaal worden opgemaakt”, kondigde minister De Vries gisteren in de Tweede Kamer aan.

De Vries wees erop dat het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) nog geen enkele vergunning heeft afgegeven om werknemers van buiten de Europese Unie bij de aspergeteelt of de aardbeienoogst in te schakelen. Niettemin zijn er van de 2.000 vacatures die de telers begin dit jaar aanmeldden nog geen 200 gehandhaafd en aan die vraag kunnen de arbeidsbureaus volgens de minister voldoen. Gelet op de weersomstandigheden is te verwachten dat de aspergetelers het volgende week druk hebben. “Je zou verwachten dat er nu vacatures bijkomen”, zei de minister, “maar wat zien we: ze smelten weg. Ra, ra, hoe kan dat?”

De Tweede Kamer had gisteren haar verkiezingsreces onderbroken om op verzoek van CDA en VVD over de dreigende problemen bij de aspergeteelt in Limburg te spreken. De Kamerleden Wolters (CDA) en Blauw (VVD) hadden vorige week ter plekke gesproken met telers en waren “geconfronteerd met zeer emotionele situaties”, aldus Blauw. “Er is een snel aanstormende oogst op komst en er zijn geen handjes om te werken.”

Minister De Vries was er duidelijk teleurgesteld over dat de afspraken die vorig najaar met de telers zijn gemaakt, niet tot de gewenste resultaten lijken te leiden. De bedoeling was te voorkomen dat opnieuw een grote massa Polen al dan niet illegaal bij het asperge steken zou worden ingeschakeld, omdat er genoeg Nederlandse werklozen zijn. Ook (erkende) asielzoekers mogen komen helpen. “Het loopt eigenlijk niet zo goed”, constateerde de minister. Hij zei nog altijd te geloven dat “Limburgers niet luier of slechter zijn dan andere mensen”, maar stelde vast dat de telers blijkbaar een voorkeur voor werkkrachten van elders hebben. De sociale diensten hebben inmiddels geconstateerd dat 125 werklozen die het werk hebben geweigerd, voor een sanctie in aanmerking komen. Maar in elk geval hebben de arbeidsbureaus nog altijd meer mensen beschikbaar dan de telers vragen, aldus De Vries.

Haaks daarop stond wat Kamerlid Wolters van een Limburgse teler had gehoord. Deze werkgever had 35 arbeidskrachten aan het arbeidsbureau gevraagd en er 2 gekregen. Desgevraagd deed het CBA dit verhaal af als “onzin”. De Vries bleef erbij dat de telers zich moeten houden aan de regels, die hen onder meer verplichtten in januari hun vacatures te melden. Wie dat toen heeft gedaan, kan nu op een soepele behandeling rekenen als het regionale aanbod aan arbeidskrachten is opgesoupeerd, aldus de minister.