Jaarlijks 5.000 slachtoffers in verkeer door medicijnen

ROTTERDAM, 27 APRIL. In de Europese Unie vallen jaarlijks naar schatting 5.000 doden en 150.000 gewonden in het verkeer als gevolg van het gebruik van medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. De materiële schade bedraagt zo'n vijftien miljard gulden.

Dit zei dr. J. de Gier van het Instituut voor Humane Psychofarmacologie van de Rijksuniversiteit Limburg gisteren op een congres van de apothekersorganisatie KNMP in Amsterdam. Het instituut van De Gier onderzoekt met proefpersonen in meetauto's de mate waarin medicijnen het autorijden beïnvloeden.

De Gier vindt dat er een beter waarschuwingssysteem moet komen voor geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, of dat artsen de medicijnen die grote invloed hebben op autorijden en het bedienen van machines minder moeten voorschrijven. Volgens De Gier komen er tegenwoordig voor enkele beruchte kalmeringsmiddelen en anti-depressiva alternatieven op de markt.

Het huidige waarschuwingssysteem met gele (waarschuwing) en rode (verbod) stickers dateert uit 1973. De apotheker moet een waarschuwingssticker plakken op de verpakking van onder andere slaap- en kalmeringsmiddelen en op de antihistaminica tegen allergieën.

De Gier: “De verplichte stickers blijven tegenwoordig vaak achterwege als de apotheker het aflever-etiket door zijn computer laat printen. Daar staat die waarschuwing dan op. Wij hebben enkele jaren geleden bij een onderzoek vastgesteld dat bijna geen patiënt zich meer iets van die waarschuwing aantrekt.”

Ongeveer tien procent van de Europeanen slikt dagelijks een 'stickermiddel'. Zij hebben een twee tot vijf keer grotere kans op een verkeersongeluk.

De Gier: “De rode sticker met een verbod wordt nauwelijks gebruikt. De gele alleen houdt onvoldoende rekening met de verschillen binnen een groep medicijnen. Alle kalmeringsmiddelen krijgen dezelfde kleur sticker, terwijl er moderne middelen op de markt zijn gekomen die veel minder versuffen dan oudere middelen. Het ene slaapmiddel is veel gevaarlijker voor mensen die de volgende dag weer een auto willen besturen dan het andere. Middelen als Temesta en Dalmadorm laten mensen slingeren alsof ze een promille alcohol in hun bloed hebben.”

De Europese registratiecommissie voor geneesmiddelen heeft in 1991 een richtlijn met een cijfersysteem goedgekeurd waarmee in enkele gradaties kan worden aangegeven in hoeverre een medicijn het autorijden verslechtert. De Gier vindt dat dit systeem in Nederland moet worden geïntroduceerd, zodat artsen bij het voorschrijven van slaap- en kalmeringsmiddelen - waaronder anti-depressieve middelen en middelen tegen angst - beter rekening kunnen houden met de beïnvloeding van de rijvaardigheid. De classificering zou daarom al bij de registratie van het medicijn, wanneer het voor gebruik wordt toegelaten, moeten worden vastgelegd.

Een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid kon niet zeggen wanneer de Europese richtlijn in Nederland wordt ingevoerd, omdat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zegt de richtlijn niet te kennen.

De Giers instituut heeft de Europese registratiecommissie voorstellen gedaan om het onderzoek naar autorijden onder invloed van medicijnen te standaardiseren, zodat medicijnen beter onderling kunnen worden vergeleken.