Hof: Ontkennen massamoord op joden strafbaar

BONN, 27 APRIL. Ontkenning van de massamoord op Duitse en Europese joden in de Tweede Wereldoorlog is en blijft strafbaar in de Bondsrepubliek.

Want zoiets, “een bewijsbaar onjuiste bewering die bovendien beledigend is voor grote groepen mensen”, kan niet met een beroep op de grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting worden verontschuldigd.

Met deze uitspraak heeft de eerste senaat van het Constitutionele Hof in Karlsruhe (BVG), de hoogste Duitse rechter, gisteren een hevig debat beëindigd in de Bondsrepubliek over de vraag of voortaan straffeloos over een zogenoemde “Auschwitz-Lüge” kan worden gesproken. Dat debat was ook daarom zo hoog opgelopen omdat een lagere rechter, het nationale gerechtshof (BGH) in Karlsruhe namelijk, onlangs opschudding had veroorzaakt met de uitspraak dat het recht op vrije meningsuiting zó zwaar weegt dat de strafbaarheid van zulke historisch onjuiste beweringen daarachter verdwijnt.

Het arrest van de eerste kamer van het Constitutionele Hof in Karlsruhe, dat werd voorgezeten door Roman Herzog, de CDU-kandidaat voor de opvolging van bondspresident Richard von Weizsäcker, volgde op een voorgeschiedenis die teruggaat tot mei 1991. Toen hielden de rechtsradicale Republikaner in München een bijeenkomst waarvoor de omstreden Britse historicus David Irving, die al vele jaren de nazi-moord op de joden 'een leugen' noemt, als spreker was uitgenodigd. Het gemeentebestuur van de Beierse hoofdstad ging daarmee toen alleen akkoord op voorwaarde dat Irving en anderen zich zouden onthouden van zulke opmerkingen.

Tegen die voorwaarde, die op de bijeenkomst trouwens niet werd nagekomen, gingen de Republikaner destijds in beroep bij een lokale rechter, die het gemeentebestuur in het gelijk stelde. Tot de uitspraak van de hoogste rechter, gisteren, hadden steeds nieuwe beroepsprocedures het emotionele debat over deze zaak in Duitsland gaande gehouden en de Republikaner aan een grote en waarschijnlijk ook beoogde hoeveelheid publiciteit geholpen.

Wat dat betreft worden de Reps en hun oprichter en voorzitter, de 70-jarige oud-SS'er Franz Schönhuber, ook in een andere kwestie ruim bediend door Duitse media. Vele kranten en tv-rubrieken zijn namelijk al weken in de weer om aan te tonen dat Schönhuber enkele weken heeft verzwegen dat hij weet dat leden van zijn partij in september 1991 zouden hebben deelgenomen aan een aanslag op een woonoord voor asielzoekers in het dorpje Bernheim in Noordrijn-Westfalen. Na een scheuring in de regionale partij-afdeling zijn deze leden namelijk dit voorjaar bij de arbitragecommissie van de Reps in München voorgedragen voor royement. Schönhuber wordt, deze week bijvoorbeeld nog door het eerste Duitse tv-net, verweten dat hij van hun medeplichtigheid aan die aanslag wist maar er zijn mond over hield. Hij weersprak dat verwijt door te zeggen dat hij zich als partijleider niet mag mengen in de behandeling van royementsprocedures.

    • J.M. Bik