Foto

Foto: Scène uit de documentaire In Gods naam!. Ned.1, 22.35-23.10u.