Elco de held van de boerenstand

De tevredenheid kan groot zijn. Eindelijk verslaat Elco Brinkman zijn grote schaduw Ruud Lubbers. En met een grote marge.

Ruim een kwart van de Nederlandse boeren (27 procent) oordeelt volgens een gisteren gepubliceerde Nipo-enquête dat Brinkman de minister-president moet zijn in het volgende kabinet; slechts 11 procent geeft de voorkeur aan Lubbers. Nog niet eerder bleef Brinkman Lubbers zo duidelijk de baas.

Tragisch voor dezelfde Brinkman is dat tegelijk zo weinig boeren geneigd zijn op het CDA te stemmen. Bij de vorige Tweede-Kamerverkiezingen gaf nog ongeveer de helft van de boeren (51 procent) zijn stem aan het CDA. Volgens de peiling van het bureau Nipo schenkt op dit moment slechts een kwart van de agrariërs het CDA zijn vertrouwen. De partij wordt voorbij gestreefd door de VVD, die 26 procent van de stemmen krijgt. Waar in veel confrontaties met het CDA ontevreden boeren de afgelopen maanden dreigden met extreem rechts stemgedrag, profiteert volgens het onderzoek toch vooral de liberale concurrent van de bitterheid op het boerenerf. Die bitterheid gaat zo ver dat de nieuwe minister van landbouw geen christen-democraat meer hoeft te zijn. Want aan wie geven de boeren de voorkeur? Niet aan Bukman (8 procent), ook niet aan Braks (10 procent), zelfs niet aan de kassier van het Groene Front, Rabo-topman Wijffels (14 procent). Nee, de boeren kiezen royaal voor een liberale boer, VVD-kamerlid Blauw (24 procent). Nog nooit was het ministerschap op Landbouw in liberale handen. Brinkman premier en een VVD'er op Landbouw: het één is op dit moment even onwaarschijnlijk als het ander. (KvdM)