Blokkade tegen Hirsch Ballin

DEN HAAG, 27 APRIL. D66 en VVD vinden dat minister Hirsch Ballin (justitie) niet op deze post moet terugkeren in een volgend kabinet. Diens uitlating, vorige week, dat “er nooit een sfeer mag groeien waarin ouders met een mongooltje als kind zich als het ware moeten excuseren dat ze 't kind niet hebben laten wegmaken”, stuit de beide liberale partijen zo tegen de borst dat ze hem eigenlijk liever op geen enkele post in een kabinet terugzien.

Dat hebben D66-lijsttrekker Van Mierlo en VVD-leider Bolkestein gisteravond gezegd. Beiden willen geen formele blokkade tegen Hirsch Ballin opwerpen. Maar Van Mierlo antwoordde gisteravond in het televisieprogramma 2 Vandaag bevestigend op de vraag of het in de rede ligt dat Hirsch Ballin niet terugkeert op Justitie. Hij bestempelde de uitlatingen van de minister als “zeer onbetamelijk” en “demagogisch”. VVD-leider Bolkestein zei enkele uren later: “Wij werpen geen blokkades op, maar Hirsch Ballin maakt het ons wel duivels moeilijk. Zijn opmerkingen steken bij ons als een graat in de keel.” E. Terpstra, de nummer 2 van de VVD-kandidatenlijst, zei gisteravond in Dordrecht dat Hirsch Ballin openlijk zijn excuses moet aanbieden.

De bewindsman van justitie, die eerder had laten weten graag op deze post terug te keren, ontkende gisteravond dat hij met zijn opmerkingen de liberalen had willen beschuldigen. “Ik heb niet over andere partijen gesproken” , zei hij op een verkiezingsbijeenkomst in Tilburg. Ook zei hij geen strijd te willen voeren over personen, al herinnerde hij wel even aan uitlatingen van de tweede man van D66, G.J. Wolffensperger. Daaruit zou blijken dat Wolffensperger de post op Justitie ambieert.

Het botert al langer niet tussen de liberalen en Hirsch Ballin. Zo wilden de fracties van VVD en D66 enkele weken geleden de minister al wegsturen wegens diens beleid inzake het functioneren van het IRT-team. Hun motie van afkeuring kreeg echter geen steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Omdat Justitie gebrekkig zou functioneren, vindt VVD-lijsttrekker Bolkestein dat de volgende minister een “manager” moet zijn, “en geen verfijnd jurist”.

Een nieuwe opiniepeiling van het Bureau InterView voorspelde gisteravond een nek-aan-nekrace tussen CDA en PvdA. De christen-democraten zouden met 33 zetels een zetel achterliggen op de PvdA, maar veel kiezers die in 1989 op het CDA stemden, moeten hun keuze nog bepalen.

Pag.3: Van Mierlo vreest chaos met PvdA

De peiling van Interview wijkt af van die van het NIPO, een dag eerder. Daarin lagen de sociaal-democraten 6 zetels voor op het CDA: 36 tegen 29. Uit de peiling van Interview blijkt verder dat de VVD terugzakt, van 28 naar 26 zetels. D66 boekt daarentegen een zetel winst en zou de VVD met 28 zetels voorbij streven als derde partij. GroenLinks zou, ten op zichte van een week eerder, een zetel moeten inleveren en er tien overhouden.

D66 heeft zich gisteren ook hard opgesteld tegenover de PvdA. Lijsttrekker Van Mierlo zei te vrezen dat behoorlijk bestuur met de PvdA in een volgend kabinet onmogelijk wordt omdat deze partij onvoldoende open staat voor aanpassingen in de sociale zekerheid. “Ik heb geen zin om vier of vijf jaar lang in een komend kabinet iedere dag verwikkeld te liggen met een partij die meer belooft dan ze kan waarmaken waardoor er chaotische taferelen worden opgeroepen”, aldus Van Mierlo. Hij verwees in dit verband naar de langdurige WAO-discussie die het huidige kabinet aan de rand van de afgrond bracht.

Al langer bekend is dat D66-leider Van Mierlo samen met de PvdA wil regeren, het liefst in een coalitie met de VVD. Het D66-Kamerlid D. Tommel wees er gisteren echter op dat zo'n 'paarse coalitie' slecht uit kan pakken voor het milieu. In een tweetal analyses van de milieu-effecten van verkiezingsprogramma's kwam de VVD als milieu-onvriendelijkste uit de bus. Tommel zei te verwachten dat in de formatie van een paars kabinet het milieu een buitengewoon moeilijk punt zou worden. Zo is de VVD tegenstander van de invoering van een energieheffing. D66 en de PvdA zijn daar voor.

Van zijn kant heeft VVD-leider Bolkestein er eerder op gewezen dat een coalitie met de PvdA moeilijk wordt zolang deze partij verdeeld is over onder meer bezuinigingen en aanpassingen van de sociale zekerheid.