Bij omroep 70 banen weg en vier 'talen'

HILVERSUM, 27 APRIL. Bij Radio Nederland Wereldomroep verdwijnen 70 banen. Uitzendingen in het Arabisch, Frans, Portugees en Indonesisch worden beëindigd. Dit heeft het interim-management van de Wereldomroep gisteren bekendgemaakt.

Er komen meer programma's voor Nederlanders in Europa. Het aantal uitzenduren wordt opgevoerd van 3 uur naar 10 uur per dag. De Europese programma's zullen van de korte golf verhuizen naar een middengolffrequentie. Met de NOS is een overeenkomst gesloten voor het overnemen van programma's van de publieke omroepen.

Programma's in het Arabisch, Frans, Portugees en Indonesisch worden beëindigd, omdat er in relatie tot de kosten te weinig mensen naar luisteren. Uitzendingen in het Engels en het Spaans zullen worden uitgebreid. In Oost-Europa zal op 'projectbasis' worden gewerkt aan uitzendingen in het Engels en het Duits.

Het personeel van de Wereldomroep is gisteren op de hoogte gesteld van de maatregelen. Bij de hoofdvestiging van de Wereldomroep in Hilversum werken nu nog 350 mensen. Over de gehele wereld heeft het bedrijf 450 werknemers.

Volgens de vakbonden raken veel meer mensen hun baan kwijt als 'vaste freelancers' en mensen met een contract voor bepaalde tijd worden meegerekend. De bonden komen dan uit op meer dan honderd mensen. Gedwongen ontslagen worden noodzakelijk geacht. De ontslagen vallen vooral onder het journalistieke personeel. De eerste arbeidsovereenkomsten worden op 1 januari 1995 beëindigd. Voor vergoedingen aan personeel dat overbodig wordt, is vooralsnog onvoldoende geld beschikbaar. De vakbonden en de ondernemingsraad van de Wereldomroep beraden zich nog op een standpunt over de aangekondigde maatregelen.

Binnen de Wereldomroep wordt al geruime tijd gesproken over een andere aanpak. Vorig jaar stapte de voltallige directie op na een vernietigend rapport van het bestuur over het functioneren van de instelling. Een aantal maanden daarvoor had de Mediaraad zich betrekkelijk kritisch uitgelaten over de Wereldomroep. De programma's van de omroep waren volgens de Mediaraad “ouderwets en achterhaald”. Het bestuur besloot niet te wachten op een mogelijke 'ingreep door Den Haag' en nam het initiatief tot een koerswijziging. De Wereldomroep ontvangt jaarlijks 78 miljoen gulden uit de omroepmiddelen.