Barrière beursgang RCC wordt geslecht

De laatste barrières voor privatisering van RCC, het vroegere Rijkscomputercentrum, zijn bijna geslecht.

Binnen enkele maanden zal het parlement zich buigen over een wetsvoorstel om de bepaling dat de staat minimaal 51 procent van de aandelen moet behouden, te schrappen. De ministerraad is al met het voorstel akkoord gegaan en parlementaire tegenstand wordt niet verwacht zo deelde directievoorzitter H. Bosma gisteren in zijn toelichting op de jaarcijfers mede. Ergens in 1996 zal de overheid haar belang - al dan niet gedeeltelijk - kunnen afstoten. Hoe de privatisering zal verlopen is nog niet bepaald. Volgens Bosma zijn er twee opties: beursgang of verkoop van het belang aan een andere automatiseerder. RCC heeft sinds de verzelfstandiging een forse groei doorgemaakt. Vooral door acquisities steeg de omzet van 273 miljoen gulden in 1991 tot 468 miljoen vorig jaar. Vorig jaar boekte RCC een winststijging van 10,5 miljoen tot 14,6 miljoen gulden, maar het bedrijfsresultaat daalde van 60,4 miljoen tot 52,4 miljoen.