WVC loopt beoogde bezuiniging mis door dure geneesmiddelen

ROTTERDAM, 26 APRIL. Het ministerie van WVC loopt ongeveer 17 miljoen gulden aan bezuinigingen mis, nu het niet mogelijk blijkt de prijzen van geneesmiddelen per 1 mei met vijf procent te verlagen.

Die prijsverlaging is een aanbod van de farmaceutische industrie (Nefarma), dat in de plaats is gekomen van een maatregel die voormalig staatssecretaris Simons (volksgezondheid) had voorgenomen.

Het ministerie van economische zaken heeft echter nog tijd nodig om te beoordelen of het aanbod van de fabrikanten zich verdraagt met de regels inzake de economische mededinging.

Simons wilde vorig jaar de vergoedingslimieten van de geneesmiddelen, die via het vergoedingssysteem voor geneesmiddelenzijn zijn opgedeeld in groepen, met vijftien procent verlagen. De Ziekenfondsraad ontraadde de bewindsman de maatregel door te voeren, omdat patiënten dan op grote schaal zouden moeten gaan bijbetalen voor hun medicijnen.

In plaats van die verlaging van de limietvergoeding, bood de farmaceutische industrie aan de prijzen over de hele linie met vijf procent te verlagen en die prijzen voor twee jaar te bevriezen. De opbrengst daarvan is gelijk aan die van de door Simons voorgestelde maatregel, 200 miljoen gulden op jaarbasis. WVC heeft het aanbod eind februari al geaccepteerd. Tegelijkertijd heeft Nefarma bij EZ een verzoek ingediend om ontheffing, zodat de bedrijfstak niet later kan worden beticht van overtreding van het verbod op horizontale prijsbinding. Op 8 april is dat verzoek gepubliceerd in de Staatscourant. Tot op heden heeft niemand bezwaar aangetekend tegen dat verzoek, maar naar nu blijkt wil de Commissie Economische Mededinging alsnog een hoorzitting houden over het aanbod van de industrie. Die hoorzitting is voorzien op 16 mei.

Directeur drs. W. Geesink van Nefarma is buitengewoon ongelukkig met de handelwijze van de commissie. “Wij hebben direct toen Simons akkoord was een verzoek ingediend. Alles was gereed om de prijsverlaging per 1 mei door te voeren. Nu moeten alle leden hun moederbedrijven weer gaan uitleggen dat het niet doorgaat. Misschien gaat het dan wel weer per 1 juni door, maar je moet er niet aan denken dat er weer een spaak in het wiel komt.”

Geesink wijst er op dat dit oponthoud per saldo niets afdoet aan het totaal van de bezuinigingen, omdat het percentage en de looptijd van twee jaar gewoon van kracht blijven. “Het enige probleem hierdoor is dat de bezuinigingsdoelstelling voor 1994 opnieuw niet wordt gehaald”, aldus de Nefarma-directeur.