Vlaamse regering stelt ondertekening 'waterverdrag' uit

BRUSSEL, 26 APRIL. De Vlaamse regering heeft vandaag geweigerd de internationale verdragen over de kwaliteit van het Maas- en Scheldewater te ondertekenen.

Vlaanderen wil pas tekenen op het moment dat Nederland een akkoord over uitdieping van de Schelde ondertekent.

Een woordvoerder van de Vlaamse regering heeft dat vanochtend bevestigd. De ondertekening van de internationale verdragen over een schonere Maas en Schelde, waarover jarenlang is onderhandeld, is vanmiddag in het Franse Charlesville-Mézières ondertekend door vertegenwoordigers uit Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland, België en uit de Belgische deelstaten Wallonië en Brussel.

De Vlaamse regering van premier Van den Brande besloot weg te blijven, na ontvangst gisteren van een brief van premier Lubbers. Daarin staat onder andere dat de Nederlandse regering de ontwerp-akkoorden over uitdieping van de Schelde nog niet kan goedkeuren, omdat zij nog een aantal bemerkingen heeft. Wel stelt Lubbers dat het overleg op zeer korte termijn kan worden afgerond. Hij gaat er ook mee akkoord dat Vlaanderen alvast begint met voorbereidende werkzaamheden voor de uitdieping.

De Vlaamse regering noemt het van principieel belang om de verdragen over kwaliteit en kwantiteit van Maas en Schelde tegelijkertijd goed te keuren. Dat is altijd het uitgangspunt geweest in het bilaterale overleg over de uitdieping van de Schelde, eerst tussen Nederland en België en later tussen Nederland en Vlaanderen, aldus een woorvoerder. Hij verwacht overigens niet dat inhoudelijke meningsverschillen met Den Haag uitdieping van de Schelde nog zullen tegenhouden. “In het ambtelijk overleg zijn we het al over 99,9 procent eens. Er is niet zoveel meer te onderhandelen. Maar het moet natuurlijk wel politiek worden afgerond.”

“Positief” in de brief van Lubbers is volgens de Vlaamse regering dat Nederland kennelijk afziet van het aanbrengen van een koppeling tussen verdieping van de Schelde en het toekomstige tracé voor de hoge-snelheidstrein (HST). Op haar beurt stelt de Vlaamse regering met nadruk dat zij het zetten van haar handtekening onder de verdragen over schoon water niet afhankelijk maakt van Nederlandse concessies bij het vaststellen van het HST-traject.

Vlaanderen wijst het Nederlandse voorstel af om de lijn langs de E-19 te laten lopen. Premier Lubbers stelt zijn Vlaamse ambtgenoot voor om de “planologische procedures” in Nederland en in Vlaanderen op elkaar af te stemmen, opdat in het najaar een besluit kan vallen over het traject. Maar met de voorbereiding van de uitdieping van de Schelde kan al worden begonnen.

    • Wim Brummelman