Stellingen

Files die er dag in dag uit weer staan, zijn niet opgelost.

P.A.E.L. Schilderman, Rijksuniversiteit Limburg

De kortste verbinding tussen twee plaatsen is een rechte lijn. Een omweg kan worden gedefiniëerd als de route die een streekbus neemt.

G. de Lange, Rijksuniversiteit Groningen

De sterke afname van het aantal agrarische ondernemers leidt tot een evenredige vermindering van het gezonde boerenverstand binnen de Nederlandse samenleving.

J.W. Hesselink

Pakken koffie zijn zo gemaakt dat het onmogelijk is om de koffie zonder te morsen over te gieten in een koffiebus. Naarmate het pak groter is, neemt het percentage koffie dat niet in de bus terecht komt, evenredig toe.

A.C. van Schaick, Katholieke Universiteit Brabant