Scholen vrezen chaos door nieuwe CAO van vakbonden met Ritzen

UTRECHT, 26 APRIL. Op een groot aantal middelbare scholen dreigt door de nieuwe onderwijs-CAO 'een onwerkbare situatie' te ontstaan. Hun personeelsbeleid komt erdoor in de knel, vrezen de scholen.

Dit heeft de Algemene Vereniging van Schoolleiders geschreven aan minister Ritzen (onderwijs). Volgens AVS-voorzitter A.J.M. Vaessen doorkruisen maatregelen uit de CAO het streven naar grotere autonomie van scholen. De AVS keurde vorig jaar de CAO af, maar de andere en veel grotere onderwijsbonden ABOP, NGL, KOV en PCO waren vóór. In de CAO werd onder andere een aanzienlijke salarisverhoging voor beginnende leraren afgesproken en werd de wachtgeldregeling beperkt. De uitvoeringsproblemen komen nu pas aan het licht omdat scholen hun plannen voor het volgend schooljaar moeten opstellen.

Bij de AVS heerst “grote zorg” over de herbezetting van de nieuwe arbeidsduurverkortingsregeling en over de effecten van de nieuwe seniorenregeling. Er heerst onduidelijkheid over de vraag in hoeverre op de opengevallen plaatsen wachtgelders moeten worden benoemd. Ook de berekeningswijze, in klokuren in plaats van lesuren, leidt tot veel problemen bij de vaststelling van het personeelsplan voor volgende schooljaar. Bij veel jonge leraren bestaat daardoor grote onzekerheid over hun werkgelegenheid, mede omdat veel oudere leraren door de verslechtering van de seniorenregeling meer uren zullen gaan werken.

Volgende week zullen ministerie en AVS overleggen over de uitvoerbaarheid van de nieuwe regels. Vanochtend zei een woordvoerder van het ministerie overigens desgevraagd dat er geen sprake van kan zijn dat de CAO heronderhandeld zou kunnen worden. “De CAO-maatregelen vormen een pakket en daaruit kunnen geen maatregelen worden gelicht.” Volgens het ministerie zijn de uitgaven voor wachtgelden (ruim een miljard gulden) een grote zorg en zullen de maatregelen uiteindelijk in het voordeel van de scholen zelf zijn. De woordvoerder wees er verder op dat - los van de herbezetting - de ADV-regeling zelf in de nieuwe CAO aanzienlijk vereenvoudigd is. Ook moeten scholen officieel al sinds 1992 werken met 'klokuren' in plaats van lesuren.

De brief van de AVS komt voort uit een groot aantal klachten van schoolleiders. Volgens voorzitter van de AVS-regio Zuid-Holland, C. Molsbergen, is “het kernprobleem dat de AVS als vertegenwoordiger van de schoolleiders het beste weet wat de effecten zijn van nieuwe maatregelen maar dat zij als kleine bond in de grote onderhandelingen nauwelijks wat heeft in te brengen”.