Roto Smeets De Boer boekt iets hogere winst

De grootste drukker van Nederland, Roto Smeets De Boer, een combinatie van Koninklijke De Boer Boekhoven en de VNU Grafische Industrie, heeft in 1993 een winst geboekt van 9,3 miljoen gulden. Het netto resultaat van beide bedrijven, die in juli vorig jaar werden samengevoegd, kwam in 1992 uit op 9,2 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat bedroeg in 1993 33,2 miljoen gulden tegen 30,4 miljoen een jaar eerder.

De grafische onderneming - waarin het uitgeversconcern VNU een belang heeft van 30 procent - boekte vorig jaar een omzet van 1,02 miljard gulden tegen 1,17 miljard gulden in 1992. De omzetvermindering met bijna 13 procent werd veroorzaakt door flinke druk op de marges voor incidenteel drukwerk en door het stopzetten van onrendabele capaciteit. Onder meer de activiteiten van De Boer Rotatie (Hilversum en Almere) werden beëindigd. Ook begon de drukkerijcombinatie met het sluiten van Smeets Offset.

De gemiddelde personeelsbezetting van Roto Smeets De Boer liep terug met circa 6 procent. De bedrijfskosten daalden met ruim 5 procent tot 490,1 miljoen. Deze daling is vooral toe teschrijven aan een daling van de personeelskosten met 8,6 procent.

De directie onthoudt zich van een uitspraak over de winstverwachting voor het lopende jaar. De aandeelhoudersvergadering is op 25 mei.