Personalia

Dr. S. Faber is benoemd tot voorzitter van de Mediaraad. De voormalig vice-voorzitter van de Mediaraad volgt A.A. van der Louw op. Faber heeft jarenlang in de Tweede Kamer gezeten, eerst voor de AR en later voor het CDA. Hij was hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en is vanaf 1985 burgemeester van Hoogeveen. De Mediaraad adviseert de regering over het beleid ten aanzien van omroep, pers en andere vormen van massacommunicatie. De raad bestaat uit 17 leden .