Paus (1)

Gevreesd moet worden dat de 'Mea Culpa'-act van de paus, waarbij allerlei oude Roomse dwalingen worden toegegeven, moet dienen om recentere en vaak veel grotere wandaden onder te sneeuwen.

Vergeet ze echter niet: De holocaust waar niets tegen is gedaan; het na de oorlog via allerlei kloosters in Oostenrijk en Spanje wegsmokkelen van zware oorlogsmisdadigers naar verre landen met dubieuze regimes; het nog zeer recent in kloosters verbergen van een Franse oorlogsmisdadiger; het, op wat langere termijn, veroorzaken van een fatale achteruitgang van ons milieu door hardnekkig iedere effectieve vorm van geboortenbeperking te verbieden waardoor alle andere milieuregelen, hoe goed en rigoreus ook, neerkomen op uitstel van executie.

    • W. Groeneveld Almere