Nijverdal-Ten Cate uit Rotomoulding

Nijverdal-Ten Cate (kunststoffen, gespecialiseerde textiel) heeft met Pentas Industries overeenstemming bereikt over de verkoop van het 65-procentsbelang in Ten Cate Rotomoulding in Aadorp. Pentas was al voor 35 procent eigenaar van het bedrijf. Rotomoulding telt 64 werknemers en is gespecialiseerd in kunststofprodukten die niet op grootschalige wijze worden vervaardigd, zoals verplaatsbare toiletcabines en grote opslagtanks.

De produktie-omvang van Rotomoulding is Nijverdal-Ten Cate niet groot genoeg. Het bedrijf zet voor ongeveer 11 miljoen gulden per jaar om. Voor de werkgelegenheid hoeft niet te worden gevreesd, aldus algemeen directeur G.A. Reudink. “Alleen het naamplaatje verandert.” Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen verstrekt.

De koper Pentas Industries heeft geen industriële activiteiten zoals de naam suggereert, maar is een beleggingsmaatschappij die voor de helft eigendom is van het Duitse Thal, voor de andere helft van J.H.A. Voskamp, tevens directeur van Pentas.